Karta CSCS

Czym jest karta CSCS?

Construction Skills Certificate Scheme lub CSCS jest przodującym programem umiejętności budowlanych w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii. Ustanowiony w latach 1990, CSCS prowadzi bazę danych pracowników budowlanych. Kandydatom z pozytywnym wynikiem i wykazanym poziomem kompetencji zawodowych jest wydana karta CSCS.

Karta CSCS jest sposobem udowodnienia pracodawcom, że jesteś kompetentną osobą do pracy, której chcą, żebyś wykonał/a, i że jesteś wykwalifikowaną osobą do danej pracy bez potrzeby przynoszenia istotnych dokumentów ze sobą. Karta jest sposobem zapewnienia, że tereny budowy w Wielkiej Brytanii są bezpiecznymi miejscami do pracy i że wysoki standard jest utrzymywany.

Jako pracownik budowy, zobaczysz, że większość przedsiębiorców i firm budowlanych wymagają, abyś miał/a odpowiednią kartę CSCS przed zezwoleniem wejścia na budowę i że jest to często warunek wstępny przed dostaniem pracy.

Kto wydaje kartę CSCS?

Karta CSCS jest wydawana przez Construction Industry Training Board (CITB), organizacje założoną przez rząd, aby zmniejszyć liczbę wypadków na placu budowy, polepszyć umiejętności pracowników budowy i zapewnić, że mają odpowiednie szkolenie, z ogólnym celem zbudowania reputacji branży budowlanej Wielkiej Brytanii jako światowy lider w tej dziedzinie.

Czy karty CSCS są wymogiem prawnym?

Karty CSCS nie są wymogiem prawnym, ale większość głównych przedsiębiorców wymagają, aby pracownicy na ich placach budowy je posiadali, Prawo oświadcza, że każdy podejmujący się pracy budowlanej musi być kompetentny, i program certyfikacji jest jedną z głównych sposobów, aby wykazać posiadanie istotnych umiejętności i szkolenia.

Ubieganie się o kartę CSCS

Są dostępne różne rodzaje kart CSCS, więc przed rozpoczęciem procesu aplikacji musisz zdecydować który rodzaj karty odpowiada twojemu zawodowi i posiadanym kwalifikacjom. Proszę zwrócić się do naszego artykułu na temat rodzaju kart CSCS, który tłumaczy każdy rodzaj karty oraz jak wybrać prawidłową kartę, o którą należy się ubiegać. Można również sprawdzić rodzaje karty na stronie internetowej CSCS.

Kiedy zidentyfikowałeś/łaś właściwą kartę CSCS, proces aplikacji jest następujący:

  1. Zbierz swoje dane: Będziesz musiał/a dostarczyć dowód osiągniętej właściwej, respektowanej na szczeblu krajowym, związanej z budową kwalifikacją, lub że jesteś w trakcie osiągania takiej kwalifikacji.
  2. Wyślij dowód e-mailem: Gdy został zebrany dowód kwalifikacji, należy go wysłać pod adres e-mailowy [email protected]
  3. Zdaj test zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska CITB (Test CSCS): Aby otrzymać kartę CSCS, należy mieć zdany odpowiedni test zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (Test CSCS) w ciągu ostatnich dwóch lat.

Najszybszym sposobem ubiegania się o kartę CSCS jest zadzwonieniem do CSCS pod numer 0344 994 4777. Poproszą o wykonania opłaty za kartę podczas rozmowy telefonicznej, więc upewnij się, że masz przy sobie swoją kartę debetową lub kredytową. Karta CSCS zostanie wysłana pocztą.

Ile czasu zajmie czas dotarcia karty?

Powinieneś/powinnaś dostać twoją kartę CSCS pocztą w ciągu 20 dni od złożenia aplikacji. Podczas tego czasu, CSCS mogą się skontaktować z tobą, jeżeli będą wymagać więcej informacji lub wyjaśnień w odniesieniu do twojej aplikacji. Jeżeli nie dostałeś/łaś twojej karty w ciągu pięciu tygodni od złożenia aplikacji, powinnaś/powinnaś skontaktować się z CSCS bezpośrednio.

Ile kosztuje karta CSCS?

Obecny koszt karty CSCS to £36. Należy również zapłacić £21 za podejście do testu CSCS, który jest wymogiem do każdej złożonej aplikacji na kartę CSCS. W sumie cena wychodzi £57.

Karta CSCS na lewo

Jeżeli rozważasz zakupienia karty CSCS bez złożenia aplikacji, nie byłbyś/byłabyś pierwsza osoba. Posiadanie karty CSCS, która została uzyskana nielegalnie, często określana jako „Karta CSCS na lewo” może skutkować w poważnych konsekwencjach dla ciebie i właściciela budowy.

W roku 2016, CITB odwołało ponad 4,500 kart CSCS po wyjawieniu, że niektóre centra szkoleniowe wydawały karty za gotówkę. Zdecydowanie odradzamy zakupienia karty CSCS.

Karta CSCS bez egzaminu

Pytanie, czy można uzyskać kartę CSCS bez egzaminu jest częste. Odpowiedź brzmi nie, nie można. Należy podejść i zdać test CSCS przed złożeniem aplikacji i uzyskaniem karty CSCS.

Czym jest test zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska CITB (test CSCS)?

W dodatku do posiadania prawidłowych kwalifikacji wymaganych do uzyskania karty CSCS, należy mieć zdaną właściwą wersję testu zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska CITB, powszechnie znany jako test CSCS, właściwy do karty CSCS, na którą się aplikuje. Są różne testy do różnych zawodów/poziomu karty CSCS — rodzaj testu, na który należy zdawać można znaleźć używając narzędzia CSCS Card Finder.

Test CSCS składa się z 50 pytań wielokrotnego wyboru związanych z problemami zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska na budowie. Test trwa 45 minut. Jest pisany na komputerze w centrum testu zatwierdzonego przez CITB. Należy przybyć 15 minut przed rozpoczęciem testu. Koszt zarezerwowania testu to £21.

Jak zarezerwować test CSCS?

Test CSCS może być zarezerwowany przez system internetowej rezerwacji na stronie CSCS. Tu można znaleźć najbliższe do ciebie centrum testu i zarezerwować miejsce w dogodnym czasie. Jeśli wolisz, można również zadzwonić do linii rezerwacji pod numer 0344 994 4492, aby zarezerwować test.

Jak przygotować się do testu CSCS?

Nasza strona ma wszystkie materiały potrzebne do przygotowania się na test CSCS. Kliknij tu, aby otworzyć konto.

Czy mogę przystąpić do testu po polsku?

Pytania i odpowiedzi będą po angielsku. Jednak jest opcja polskiego lektora. Dotyczy to tylko testu CSCS dla pracowników budowlanych i specjalistów.

Jak odnowić kartę CSCS?

Aby odnowić kartę CSCS, ponownie należy udowodnić, że posiada się właściwe szkolenie i kwalifikacje do wybranego zawodu, i ponownie należy podejść do testu CSCS. Wtedy można zadzwonić do centrum kontaktu CSCS i zapłacić £36 przez telefon i podać detale obecnego lub poprzedniego pracodawcy. Nie można złożyć aplikacji do odnowienia karty, jeżeli termin ważności twojej obecnej karty jest większy niż 6 miesięcy.

Jak długo trwa ważność karty CSCS?

Ważność karty CSCS zależy od rodzaju karty, na którą się składa aplikacje, ale większość kart jest ważna przez pięć lat. Gdy otrzymasz kartę, będzie podana data ważności.

Jak można się skontaktować z CSCS?

Można zadzwonić do CSCS pod 0344 994 4777. Biuro pomocy jest otwarte od 8 do 18 od poniedziałku do piątku. Można również napisać na adres pocztowy CSCS, PO Box 114, Bircham Newton, King’s Lynn, PE31 6XD.

Rodzaje kart CSCS

Istnieją różne rodzaje kart CSCS, które obejmują różne zawody w branży budowlanej i poziomy umiejętności w tych zawodach. Karta dla początkujących jest znana jako karta robotnika która, wymagając minimalne kwalifikacje, nadal wymaga od pracownika spełnienie pewnego zestawu standardów.

Istnieją 13 różnych kart CSCS, w siedmiu różnych kolorach, które odzwierciedlają poziom umiejętności, kwalifikacje, i zawód osoby posiadającą kartę. Zauważysz, że kolor karty CSCS zmienia się z podwyższeniem poziomu umiejętności i kwalifikacji. Kolory, które wiążą się z zawodami wymagającymi niższych kwalifikacji to zielone i czerwone karty CSCS. Te rodzaje kart są przeznaczone przeważnie dla początkujących pracowników, którzy mają kwalifikacje do pracy na budowie (na przykład NVQ) i zdali wymagany test CSCS.

CSCS Labourer CardZielona karta CSCS — Zielony robotnik / Ogólny pracownik

Należy ukończyć test CSCS dla pracowników budowy, aby złożyć aplikację na tę kartę. Gdy test CSCS dla pracowników budowy został zdany, należy również udowodnić ukończenia QCF poziom 1/SCQF poziom 4 Award in Health and Safety in a Construction Environment (kurs jednodniowy), kiedy składa się aplikacje na kartę. Jeśli jednodniowy kurs nie został ukończony, można złożyć aplikację na tymczasową kartę CSCS.

Czerwona karta CSCS — tymczasowa

Ta karta jest ważna przez sześć miesięcy i nie może być odnowiona. Przed zakończeniem ważności, posiadacze karty tymczasowej muszą otrzymać lub być zarejestrowanymi na uznaną kwalifikację związana z budownictwem i złożyć aplikację na kartę CSCS odpowiednia do swojej pracy. Tymczasowe karty są tylko dostępne dla osób, które nigdy nie posiadały karty CSCS. Należy zdać test CSCS dla pracowników budowy i złożyć aplikacje na tymczasową kartę.

Czerwona karta CSCS — praktykant

Karta praktykanta jest dostępna dla wnioskodawców, którzy rozpoczęli uznane ramy praktyk. Ta karta jest ważna przez 4 lata i 6 miesięcy, i nie może być odnowiona. Należy zdać test CSCS dla pracowników budowlanych, aby złożyć aplikację na tę kartę.

 

Czerwona karta CSCS — doświadczony pracownik

Karta doświadczonego pracownika jest ważna przez 1 rok i nie może być odnowiona. Jest wydana tymczasowo, dając czas na uzyskanie kwalifikacji QCF związanej z budową. Każdy wnioskodawca musi mieć zdany test CSCS istotny do własnej pracy w ciągu ubiegłych dwóch lat i być zarejestrowany na właściwy NVQ lub SVQ związany z budową.

 

Czerwona karta CSCS — karta doświadczenia (techniczna, nadzorcza i zarządcza)

Czerwona karta doświadczenia CSCS jest przeznaczona dla kierowników i menedżerów z doświadczeniem (1-3 lat) w swoim zawodzie, lecz bez uzyskanej związanym z budową NVQ lub SVQ poziomu 3,4 lub 5 (lub związanym z budową QCF NVQ poziomu 6, lub 7), lub bez statusu członka uznanego stowarzyszenia zawodowego. Ta karta jest wydana tymczasowo i jest ważna tylko przez trzy lata.

Do zawodów menedżerskich należy podjąć się testu CSCS dla menedżerów i profesjonalistów. Do zawodów nadzorczych należy podjąć się testu dla nadzorczych.

Czerwona karta CSCS — kursant

Czerwona karta kursantów CSCS jest dla pracowników, którzy są zarejestrowani, ale jeszcze nie uzyskali SVQ lub NVQ poziomu 2, lub 3. Dla tych w dalszej edukacji, na przykład na uniwersytecie po kwalifikacji związaną z budową, należy złożyć aplikacje na czerwoną kartę kursantów CSCS.

 

Niebieska karta CSCS — wykwalifikowany pracownik

Niebieska karta CSCS jest przeznaczona dla wykwalifikowanych pracowników z ukończoną praktyką sponsorowaną przez pracodawcę. Alternatywnie, można również mieć kwalifikacje SVQ lub NVQ poziomu 2, wraz z certyfikatem City and Guilds. Niebieska karta wykwalifikowanego pracownika CSCS jest ważna przez 5 lat. Każdy wnioskodawca karty wykwalifikowanego pracownika CSCS musi mieć zdany test CSCS istotny do własnego stanowiska.

Czarna karta CSCS — Senior Manager

Czarna karta CSCS jest przeznaczona dla starszych profesjonalistów, którzy mają obowiązki menedżerskie i menedżerskie wyższego szczebla. Aby złożyć aplikację na czarną kartę CSCS, należy mieć zdany test dla menedżerów i profesjonalistów CITB CSCS i uzyskany NVQ/SVQ poziomu 5,6 lub 7 w odpowiedniej kwalifikacji na poziomie zarządzania budową. Alternatywnie, możesz już posiadać istniejący NVQ poziomu 4 z zarządzania budową.

Złota karta CSCS — zaawansowane rzemiosło

Uzyskanie karty zaawansowanego rzemiosła jest dostępne do osób z osiągnięciem związanym z budownictwem NVQ lub SVQ poziomu 3, ukończoną uznaną praktykę (na przykład z NJCBI, BATJIC, etc.) lub ukończoną praktykę sponsorowaną przez pracodawcę, w której zawierała osiągniecie City and Guilds of London Institute Advanced Craft Certificate. Każdy wnioskodawca złotej karty zaawansowanego rzemiosła CSCS musi mieć zdany test odpowiedni do stanowiska.

Złota karta CSCS — Kierownik

Złota karta kierownika CSCS jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy pracują, na co dzień w nadzorczej roli w swoim zawodzie i zostali nagrodzeni związanym z budową nadzorczą SVQ lub NVQ poziomu 3, lub 4. Każdy wnioskodawca musi zdać nadzorczy test CSCS.

 

Żółta karta CSCS — gość placu budowlanego

Karta stałego gościa CSCS jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy odwiedzają place budowlane jako część ich stanowiska, ale nie posiadają dowodów umiejętności terenowych. Każda karta stałego gościa CSCS wydana od 3 września 2018 jest ważna do 31 sierpnia 2020 i jest nieodnawialna. Jednak każda karta stałego gościa CSCS wydana przed 3 września 2018 zatrzyma swoją datę ważności, która jest podana na karcie. Każdy wnioskodawca musi zdać istotny test CSCS.

Biała karta CSCS — osoba profesjonalnie wykwalifikowana

Karta osób profesjonalnie wykwalifikowanych CSCS jest dla profesjonalistów, którzy odpowiadają za ogólne obowiązki zdrowotne i bezpieczeństwa na swoim stanowisku, takie jak geodeci, architekci klienta, konsultanci i inżynierzy. Ta karta jest dostępna dla każdego członka stowarzyszeń zawodowych zatwierdzonych przez CSCS. Każdy wnioskodawca karty osób profesjonalnie wykwalifikowanych musi zdać test CSCS dla menedżerów i profesjonalistów.

Biała karta CSCS — osoba naukowo wykwalifikowana

Ta karta jest dostępna dla osób, które ukończyli pewne studia związane z budową, HND, HNC, certyfikaty CIOB i dyplomy NEBOSH. Każdy wnioskodawca karty osób naukowo wykwalifikowanych musi zdać test CSCS dla menedżerów i profesjonalistów.